Top 200 invloedrijkste Nederlanders gebaseerd op afwijkende criteria
UvA-wetenschapsdynamicus Loet Leydesdorff zet vraagtekens bij lijst Volkskrant

 

Deze weken publiceert De Volkskrant opnieuw een Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Van deze lijst gaat veel invloed uit. Het is daarom belangrijk dat dergelijke lijsten op een wetenschappelijk erkende manier totstandkomen. Zaterdag 22 en 29 september jl. werden de eerste 150 namen gepubliceerd: de nummers 200 tot 50. De namen op de nieuwe lijst wijken nogal af van die van vorig jaar: 51 van de 150 namen zijn helemaal nieuw en de samenhang in de rangorde tussen de andere 99 is maar 47%. De vraag rijst of de Nederlandse elite zo veranderlijk is of dat hier misschien sprake is van meetfouten. Wetenschapsdynamicus dr. Loet Leydesdorff van de Universiteit van Amsterdam (UvA) stelt dat de lijsten van De Volkskrant zijn gebaseerd op een andere definitie van centraliteit dan in de wetenschappelijke literatuur gebruikelijk is. Door het gebruik van andere criteria veranderen de volgordes.

 

 

Het onderzoek van De Volkskrant is gebaseerd op sociale netwerk analyse en is uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Leydesdorff toont met de data van 2006 aan dat de gebruikte onderzoeksmethode duidelijk afwijkt van de gangbare maten voor centraliteitsonderzoek. De nieuwe maat is volgens Leydesdorff nog niet in de internationale wetenschappelijke literatuur gepubliceerd. Doorgaans worden drie aspecten van centraliteit onderscheiden: (1) als middelpunt van een uitgebreid netwerk (‘relationele centraliteit’), (2) vanwege een strategische positie tussen bestaande clusters (‘intermediërende centraliteit’), en (3) in de mate waarin men iedereen in het netwerk via-via kan bereiken (‘nabijheidscentraliteit’). De door de Rotterdamse onderzoekers gebruikte maat kan worden beschouwd als een variant op die derde maat. Aan de hand van de data uit 2006 laat Leydesdorff zien dat de samenhang tussen ‘nabijheidscentraliteit’ en de (in 2006) door De Volkskrant gepubliceerde lijst niet groot is (0.54). De drie gangbare maten correleren onderling wel (> 0.80).

 

Leydesdorff: ‘Op basis van de gangbare onderzoeksmethoden kom ik voor 2006 op een andere volgorde dan De Volkskrant. In termen van het aantal relaties constateer ik dat werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes in het centrum van de macht staat. Met betrekking tot strategische posities staat Kees van Lede (oud-bestuursvoorzitter AKZO-Nobel) bovenaan. Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER) voert de lijst aan in termen van ‘nabijheidscentraliteit’. Elco Brinkman, die in 2006 bij De Volkskrant bovenaan stond, is binnen de drie categorieën wel steeds een van de top drie. Hoe verder men van de top komt, des te groter zijn de verschillen. Dit verklaart ook waarom in het onderste segment zoveel veranderlijkheid optreedt.’

 

De volledige lijsten zijn beschikbaar op http://www.leydesdorff.net/elite06/. De eigendomsrechten van de onderliggende data zijn door de EUR geheel overgedragen aan De Volkskrant. De krant wil de data niet vrijgeven, maar ze zijn te vinden op de website van de Universiteit van Ljubljana (Slovenië), zie: http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/2mode/DutchElite.htm.

     

 

Verwijzingen
http://www.leydesdorff.net/elite06/
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/2mode/DutchElite.htm

 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Loet Leydesdorff, telefoon: 020-525 6598 (UvA)/020-693 0565 (privé) of e-mail: loet@leydesdorff.net, of UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695. Zie ook: www.leydesdorff.net.

 

 

Bron: UvA Persvoorlichting
persvoorlichting@uva.nl