<

Middelburg | Selma  |   Djokjakarta  |   bijdragen  | Leydesdorff  |   Website  |   Search website (Google)


Celine (Lientje) Leijdesdorff-van Praag

 

Ter nagedachtenis

 

 

 

Na afronding van zijn studie Indisch recht trouwen Albert Leydesdorff en Celine (Lientje)-van Praag. Ze nemen de boot naar Batavia. Daar wordt Albert in 1932 benoemd tot griffier van de landraad te Pasoeroean. Later dit jaar wordt hij benoemd tot ambtenaar ter beschikking van de presi≠dent van de Raad van Justitie van Soerabaia. Ze gaan hier in 1934 ook wonen: aan de Carpentierstraat 64.

 

In 1933 wordt Lien secretaris van het Kunstgarantiefonds van Pasoeroean en een jaar later samen met haar man adviserend lid vans het bestuur van de Nederlandsch-Indische Zionistenbond in Batavia.

 

Als ambtenaar ter beschikking van de president, en griffier van de Tweede Kamer van het Hooggerechtshof van Nederlandsch IndiŽ wordt Albert in 1937 een verlof van acht maanden naar Europa verleend. De Middelburgsche Courant meldt hun aankomst. Na de terugreis vestigen Albert en Lien zich in Hotel Tjikini in Bata≠via. Nu wordt Albert belast met de waarneming van tijdelijk buitengewoon voorzitter van de landraad in Djokdjakarta en in januari 1940 benoemd tot landrechter aldaar.

 

Bron: Daniel van den Bos, Gezagsgetrouwe, Vredelievende, Belastingbetalende Medeburgers. Soesterberg; Uitgeverij Aspekt, p. 192


 

Op 8 december 1941, de dag na de Japanse aanval op Pearl Harbour, verklaart Nederland de oorlog aan Japan. Albert Leydesdorff is gemobiliseerd als officier. Na een korte militaire training neemt hij deel aan de gevechten. Drie maanden later geven de geallieerde troepen in Nederlands-IndiŽ zich over. In maarrt 1942 worden de militairen, waaronder Albert, opgesloten in krijgsgevangenkampen. Later dat jaar wordt de Europese burgerbevolking geÔnterneerd in kampen. Dit lot treft ook Lien Leydesdorff-van Praag. Albert komt in het Militair Kamp Bandoeng terecht en Lien in Kamp Moentilan.


Tijdens de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-IndiŽ fungeerde het Xaverius College in Moentilan als interneringskamp voor Nederlandse vrouwen en kinderen.[2] Het kamp heeft bestaan van 27 december 1942 tot 14 augustus 1945. In september 1943 werden hier ongeveer 2000 Nederlanders uit Soerabaja geÔnterneerd, voor het merendeel vrouwen en kinderen van marinepersoneel. De met de school verbonden paters en broeders werden overgebracht naar andere kampen.[3] Medio 1944 kwamen hier nog eens ongeveer 2000 vrouwen en kinderen uit andere kampen bij uit onder meer Solo, Bandung en Ambarawa. Daaronder bevonden zich ook veel nonnen. Op 9 juni 1945 waren er 4515 geÔnterneerden. Er overleden 140 kampbewoners, waaronder "tante Lientje", zoals mijn vader haar tegenover ons noemde.

Albert Leydesdorff (1903-1964)

Albert Leydesdorff (1903-1964)

 

Kamp Moentilan bij Djokdjakarta (1942-1945; foto uit 2013).

fo

Middelburg | Selma  |   Djokjakarta  |   bijdragen  | Leydesdorff  |   Website  |   Search website (Google)