Systeemgroep Nederland (Dutch Systems Group SGN)


De Systeemgroep Nederland is een vereniging die zich toelegt op de systeemtheorie en haar toepassingen. Systeemtheorie heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt door de informatie- en communicatie-technologie.

Systeemtheoretische probleemstellingen zijn onder andere:

·        evolutie en ontwikkeling: emergentie en crises

·        innovatie: radicale en incrementele vernieuwingen

·        selectie: hardnekkigheid van ongelijkheid

·        variatie: de complexiteit van problemen

·        vertalingen aan de interfaces

·        participatie en non-participatie

·        methodologische en kennistheoretische innovaties

De Systeemgroep Nederland is aangesloten bij de International Federation for Systems Research. Het lidmaatschap bedraagt € 55, te voldoen op gironummer 4955593 t.n.v. Systeemgroep Nederland te Amsterdam.

Leden ontvangen het tijdschrift Systemica, het officiële tijdschrift van de vereniging en het internationale tijdschrift Systems Research and Behavioral Science als onderdeel van hun lidmaatschap. De vereniging onderhoudt een open e-mail list sysn-l@nic.surfnet.nl waar systeemtheoretische problemen uit theorie en praktijk worden besproken. Men kan op die lijst inschrijven (of uitschrijven) op http://listserv.surfnet.nl/archives/sysn-l.html .

Het bestuur van de Systeemgroep Nederland bestaat o.a. uit de volgende leden:

Links:

Research Committee on Sociocybernetics
International Federation for Systems Research
Evolution and Complexity (Universteit Gent)
La Ventana, Wageningen
Principia Cybernetica

Webpages van onze leden (alfabetisch):

Felix Geyer
(ISA, RC 51)

Loet Leydesdorff (Universiteit van Amsterdam)

Hans Schiere (Landbouw Universiteit Wageningen)

Martha Vahl (CICT, Lincoln/Amsterdam)

Gertrudis van de Vijver (Universiteit Gent)

Gerard de Zeeuw (CICT, Lincoln/Amsterdam)

 

return